Documenten

Zoekt u een document van vóór 2020 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

Per 1 september 2023 plaatst VWS Woo-besluiten en bijbehorende documenten op een nieuw platform: open.minvws.nl

13.860 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten van deze organisatie
 1. Tijdsplan wetsvoorstel transitie pensioenaanspraken van politieke ambtsdragers naar het nieuwe pensioenstelsel

  Tijdsplan pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel. Tijdsplan wetsvoorstel transitie ...

  Publicatie | 31-05-2024

 2. Uitvoeringsagenda Bestuurlijk Akkoord Bonaire

  Uitvoeringsagenda 2024 -2025 – Bestuursakkoord Bonaire – Rijk 2024 - 2027. Uitvoeringsagenda Bestuurlijk Akkoord Bonaire

  Besluit | 31-05-2024

 3. Gezamenlijke evaluatie bestuursakkoord Bonaire 2018-2022

  In het bestuursakkoord wordt beschreven dat een integer en stabiel bestuur in staat is om de taken effectiever en efficiënter uit ...

  Besluit | 31-05-2024

 4. Aanbiedingsbrief bij antwoorden schriftelijke Kamervragen 1e suppletoire begrotingen 2024 BZK en Gemeentefonds

  Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen over de 1e suppletoire begrotingen van ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 31-05-2024

 5. Beslisnota bij Kamerbrief over Besluit verbouw onder kwaliteitsborging

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 31-05-2024

 6. Beslisnota bij Kamerbrief over aanstellingswijze Commissarissen van de Koning en burgemeesters

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 31-05-2024

 7. Beslisnota bij Kamerbrief over pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 31-05-2024

 8. Onderzoeksopzet periodieke rapportage artikel 4 Koninkrijksrelaties

  Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid op artikel 4 ‘Bevorderen van de sociaaleconomische ...

  Rapport | 31-05-2024

 9. Rapport Rode Draden Adviesfunctie

  Dit rapport evalueert het functioneren over het jaar 2023 van de Adviesfunctie verantwoord datagebruik. Eind 2021 is gestart met ...

  Rapport | 30-05-2024

 10. Antwoorden Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over het Jaarverslag 2023 en de Slotwet 2023 BZK. De vaste ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 30-05-2024