Documenten

Documenten

Zoekt u een document van vóór 2019 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

In 2021 openbaar gemaakte documenten op Wob-verzoeken die gaan over COVID-19 (het coronavirus) vindt u via de website wobcovid19.rijksoverheid.nl.

4.382 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op de laatste documenten

2e Kamerbrief gevolgen COVID-19 in mbo en ho

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een 2e brief over de gevolgen van COVID-19 in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2021

Kamerbrief over kabinetsreactie op rapport Nationale ombudsman over invorderen studieschulden

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het rapport 'Uit het oog, (niet) uit het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2021

Kamerbrief bij Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bsa, Ad-monitor en evaluatie eigen bijdrage selectieprocedures

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt 2 rapporten over de Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021 en over de Monitor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2021

Beantwoording vragen schriftelijk overleg over het evaluatierapport over de nieuwe weg van NWO

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg over het evaluatierapport 'De nieuwe weg van NWO. ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-06-2021

Kamerbrief beleidsreactie documenten Toezicht Sociaal Domein

Minister De Jonge (VWS) reageert op de terugblik op de jaren 2016-2019 en het nieuwe meerjarenprogramma 2021-2024 van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2021

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de architectentitel

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het wetvoorstel tot wijziging van de Algemene ...

Kamerstuk | 21-06-2021

Antwoorden op schriftelijke vragen over proctoring

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen over online proctoring, een softwareprogramma om fraude in het hoger ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-06-2021

Kamerbrief met reactie op amendement Kwint over toelatingsbeleid verticale scholengemeenschappen

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het amendement van het Tweede Kamerlid Kwint (SP) over het toelatingsbeleid van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2021

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de architectentitel

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het verslag over het wetvoorstel tot wijziging van de Algemene wet erkenning ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 21-06-2021

Brief aan onderwijsinstellingen mbo en hoger onderwijs over nieuw studiejaar

Brief van minister Van Engelshoven (OCW) aan de onderwijsinstellingen in het mbo en hoger onderwijs over de coronamaatregelen bij ...

Brief | 19-06-2021