Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

5.425 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over het stoppen van het project “Heft in Eigen Hand” of “Eigen Initiatief”

Antwoorden van minister Wiebes op de Kamervragen over het stoppen van het project “Heft in Eigen Hand” of “Eigen Initiatief. ”

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-04-2019

Besluit Wob-verzoek over Co2-reductie

Besluit Wob-verzoek over op welke informatie de regering zich baseert over de noodzaak van Co2-reductie en over de mate waarin ...

Wob-verzoek | 05-04-2019

Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg verkenning aanlanding netten op zee 2030

Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg verkenning aanlanding netten op zee 2030 met provincies Zeeland, Brabant, Zuid-Holland, ...

Publicatie | 05-04-2019

Kamerbrief bij aanbieding van het Nationaal Hervormingsprogramma 2019

Minister Wiebes (EZK) stuurt het Nationaal Hervomingsprogramma 2019 naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een korte ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-04-2019

Kamerbrief over de voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030

Minister Wiebes (EZK) stuurt een brief over de voortgang uitvoering routekaart windenenergie op zee 2030 naar de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-04-2019

Advies commissie Van Straalen

Staatssecretaris Keijzer (EZK) en staatssecretaris van Ark (SZW) ontvingen adviesrapport van commissie Van Straalen. De ...

Rapport | 04-04-2019

Kamerbrief over CO2-heffing

Minister Wiebes stuurt een brief over CO2-heffing naar de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-04-2019

Kamerbrief met informatie ten behoeve van jaarplanning EZK

Minister Wiebes en Staatssecretaris Keijzer sturen de Tweede Kamer een overzicht over de te ontvangen stukken van het tweede, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-04-2019

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Nota naar aanleiding van het verslag over wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee).

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-04-2019

Kamerbrief over Energiewet in relatie tot implementatie Elektriciteitsrichtlijn en Gasrichtlijn

Minister Wiebes (EZK) stuurt een brief over Energiewet in relatie tot implementatie Elektriciteitsrichtlijn en Gasrichtlijn aan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-04-2019