Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

54.218 documenten

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Deelbesluit op Wob-verzoek over examens vmbo Maastricht

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Inspectie voor het Onderwijs hebben een deelbesluit genomen op een ...

Wob-verzoek | 15-11-2018

Beantwoording Kamervragen over achteruitgang van leefbaarheid in wijken

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over de achteruitgang van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-11-2018

Eindrapportage Personal Health Train

Dit document is de eindrapportage rondom de Personal Health Train van de praktijktoets FAIR Data & Personal Health Train door het ...

Rapport | 15-11-2018

Kamerbrief met reactie op studie over achteruitgang insecten in tropisch regenwoud

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op een studie over de achteruitgang van insectenpopulaties in het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2018

Kamerbrief over klacht over geluidsoverlast aircoinstallatie buren

Minister Ollongren ( BZK) stuurt een afschrift van brief aan een burger over geluidsoverlast aircoinstallatie van de buren aan de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2018

Kamerbrief over concept terugtrekkingsakkoord en geannoteerde inhoudsopgave politieke verklaring met betrekking tot de onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) stuurt de Tweede Kamer een brief over het concept terugtrekkingsakkoord en de geannoteerde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2018

Beantwoording vragen voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op vragen over voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2018

Aanbiedingsbrief overzicht amendementen en moties pakket Belastingplan 2019

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een overzicht van de amendementen en moties betreffende het pakket ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2018

Kamerbrief afschrift brief aan initiatiefnemers inzake adviesaanvraag DNB op novelle initiatiefwetsvoorstel verbod winstuitkering zorgverzekeraars

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de initiatiefnemers van het wetsvoorstel ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Gemeenten verschillen te veel bij toewijzing langdurige zorg’

Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Slootweg (CDA) over het bericht ‘Gemeenten verschillen te ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-11-2018