Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

49.637 documenten

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met stand van zaken besluitvorming over Eindhoven Airport na 2019

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het traject om te komen tot een besluit over...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Antwoorden op Kamervragen over schietincidenten in Delft

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over de schietincidenten in Delft. Ook...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-07-2018

Kamerbrief over evaluatie Bureau Financieel Toezicht

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport over de evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Beantwoording Kamervragen over inhumaan optreden Franse grenspolitie jegens migrantenkinderen

Antwoorden van staatssecretaris Harbers (JenV) op de vragen van de leden Van den Hul en Ploumen (beiden PvdA) over inhumaan...

Kamerstuk | 13-07-2018

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over digitalisering rechtspraak

Aanbiedingsbrief van minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Eerste Kamer bij een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer...

Kamerstuk | 13-07-2018

Rapport bevindingen IBO Beheerprocessen 2016

Rapport bevindingen IBO Beheerprocessen 2016.

Rapport | 13-07-2018

Kamerbrief over herziening actieplan en jaarrapportage beleidscoherentie ontwikkeling

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de herziening van het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Wijziging betreffende de structuurrichtlijn van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Rapport | 13-07-2018

Meerjarig Financieel Kader - Verordeningen Toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Rapport | 13-07-2018

Kamerbrief diverse onderwerpen Participatiewet

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018