Documenten

Zoekt u een document van vóór 2020 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

Per 1 september 2023 plaatst VWS Woo-besluiten en bijbehorende documenten op een nieuw platform: open.minvws.nl

104.350 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op de laatste documenten
 1. Uitstelbrief op Kamervragen over Russische desinformatiecampagnes via sociale media in Duitsland

  Minister de Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de Russische desinformatiecampagne via sociale media in Duitsland, ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2024

 2. Wetsvoorstel tot wijziging van de IOW in verband met verlenging werkingsduur wet

  Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet. ...

  Kamerstuk: Voorstel van wet | 20-02-2024

 3. Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel verhoging minimumloon 2024

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van Verslag Wetsvoorstel verhoging minimumloon 2024 aan. ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2024

 4. Kamerbrief resultaten onderzoekscommissie ontslag onderofficier Koninklijke Marechaussee

  Minister Ollongren (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van een onderzoek naar het ontslag van een ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2024

 5. Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzonder voorval spoor en checklists stoptonend sein

  Lijst van documenten bij het besluit over alle documenten die zijn ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via ...

  Publicatie | 20-02-2024

 6. 3e voortgangsbrief traject WGBTD en advies landsadvocaat selectietechnieken

  De staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 19-02-2024

 7. FRYSK Reactie Nederland op vierde advies over Nederland van Adviescomité voor Kaderverdrag over Bescherming van Nationale Minderheden

  Dit document is enkel in het Fries beschikbaar. Reaksje fan Nederlân op it fjirde advys oer Nederlân fan it Advyskomitee foar ...

  Publicatie | 19-02-2024

 8. Reactie Nederland op vierde advies over Nederland van Adviescomité voor Kaderverdrag over Bescherming van Nationale Minderheden

  In het vierde adviesrapport doet het Adviescomité vijf aanbevelingen voor onmiddellijke actie ter bescherming van minderheden in ...

  Publicatie | 19-02-2024

 9. FRYSK Reactie Nederland op zevende evaluatierapport over Nederland van Comité van Experts over Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden

  Dit document is enkel in het Fries beschikbaar. Reaksje Nederlân op it sânde evaluaasjerapport oer Nederlân fan it Komité fan ...

  Publicatie | 19-02-2024

 10. Reactie Nederland op het zevende evaluatierapport over Nederland van Comité van Experts over Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden

  Het Comité van Experts heeft naar aanleiding van de visitatie in juni 2022 negen aanbevelingen voor onmiddellijke actie ter ...

  Publicatie | 19-02-2024