Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

4.826 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ik ben Nederlander en woon in het Verenigd Koninkrijk. Wat gebeurt er na de Brexit met de erkenning van mijn beroepskwalificatie?

Bij een Brexit met deal verandert er tot en met 31 december 2020 niets aan de erkenning van uw beroepskwalificatie. Bij een ...

Vraag en antwoord

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Expertisecentrum SLO wil tóch weg uit Enschede’

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over het artikel ‘Expertisecentrum SLO wil tóch weg ...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2019

Kamerbrief inzet middelen digitale onderzoeksinfrastructuur

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de inzet van de jaarlijks € 20 miljoen uit het regeerakkoord voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-03-2019

Kamerbrief over evaluatie wetswijziging Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB)

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de vragen en antwoorden inzake het rapport Evaluatie Wet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-03-2019

Integrale aanpak voor digitalisering in wetenschap

Advies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over de inzet van digitalisering in de wetenschap.

Rapport | 26-03-2019

Antwoorden op vragen en opmerkingen inzake Evaluatie wetswijziging SBB

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2019

Kamerbrief over proactief WNT-toezicht

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-03-2019

Kamervragen over bericht VLC heeft ruimtegebrek en leegstand

Minister Slob beantwoordt Kamervragen over het bericht 'VLC heeft ruimtegebrek en leegstand'.

Kamerstuk: Kamervragen | 25-03-2019

Kamerbrief over reactie op rapportage Monitor passend onderwijs. Leerkrachten basisonderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de rapportage van DUO 'Monitor passend ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-03-2019

Aanbiedingsbrief Zbo-evaluatie Commissariaat voor de Media

Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) aan de Tweede Kamer over Zbo-evaluatie Commissariaat ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-03-2019