Documenten

Documenten

Zoekt u een document van vóór 2019 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

In 2021 openbaar gemaakte documenten op Wob-verzoeken die gaan over COVID-19 (het coronavirus) vindt u via de website wobcovid19.rijksoverheid.nl.

111 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op de laatste documenten

Kamerbrief over initiatiefwetsvoorstel gesloten coffeeshopketen

Minister Van Ark legt de Eerste Kamer het verschil uit tussen het initiatiefwetsvoorstel gesloten coffeeshopketen en de Wet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2021

Verschillen tussen initiatiefwetsvoorstel D66, de Opiumwet en de Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Schematisch overzicht van de verschillen tussen de Opiumwet, het initiatiefwetsvoorstel gesloten coffeeshopketen van D66 en de ...

Publicatie | 07-06-2021

Memorie van antwoord initiatiefwetsvoorstel gesloten coffeeshopketen

Minister Van Ark reageert op vragen en opmerkingen over het initiatiefwetsvoorstel gesloten coffeeshopketen.

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 07-06-2021

Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 4 juni 2021

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 4 juni 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

Vergaderstuk | 04-06-2021

VI Justitie en Veiligheid - Rijksjaarverslag 2020

Verantwoording van de uitgaven in 2020 die vallen onder hoofdstuk VI van de Rijksbegroting.

Jaarverslag | 19-05-2021

Jaarbericht 2020 Inspectie Justitie en Veiligheid

Het Jaarbericht geeft de activiteiten weer van de Inspectie Justitie en Veiligheid in 2020.

Rapport | 18-05-2021

Besluit Wob-verzoek over het experiment gesloten coffeeshopketen

Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraagprocedure en loting voor kandidaat-telers in het kader van het experiment ...

Wob-verzoek | 21-04-2021

Kamerbrief over stand van zaken Experiment gesloten coffeeshopketen

Minister Van Ark en minister Grapperhaus informeren de Eerste en Tweede Kamer over de stand van zaken wat betreft het Experiment ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2021

Aanpak Preventie cannabis in het kader van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Publicatie | 16-04-2021

Op welke wetgeving is het Experiment gesloten coffeeshopketen gebaseerd?

Om gereguleerd hennep aan coffeeshops te kunnen leveren, is nieuwe wet- en regelgeving opgesteld: Besluit experiment gesloten ...

Vraag en antwoord