Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken project Defensie Operationeel Kleding Systeem

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken project Defensie Operationeel Kleding Systeem (PDF | 2 pagina's | 177 kB)