09 december Webinar Inframarginale Heffing voor elektriciteitsproducenten

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

De energieprijzen zijn zeer hoog. Alle lidstaten in Europa ervaren hier de gevolgen van. In Europees verband is daarom afgesproken om de gevolgen van de hoge energieprijzen te verzachten. Daarom heeft de Europese Unie besloten om een heffing in te stellen op marktinkomsten uit elektriciteitsproductie. Deze heffing treedt op 1 december 2022 in werking.

Het ministerie organiseert daarom een online bijeenkomst om organisaties hierover te informeren. Het doel van de bijeenkomst is om duidelijkheid te geven over hoe deze heffing elektriciteitsproducenten kan raken. Tijdens het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelding webinar

Wilt u op 9 december aan het webinar deelnemen? Meld u dan aan. Doe dit door een mail te sturen aan: communicatie_imh@minezk.nl

Vermeld in deze mail de volgende gegevens:

  • Uw naam
  • Functie
  • Organisatie
  • Soort elektriciteitsproducent (zon/wind/etc.)
  • E-mail
  • Telefoonnummer

Terugkijken webinar