Antwoorden op Kamervragen over agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 8-9 juli 2024

Minister Beljaarts (EZ) geeft antwoord op vragen over de agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 8-9 juli 2024. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 8-9 juli 2024