Update gasleveringszekerheid 20 - 18 november 2022

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 18 november 2022. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

  • De gasopslagen zijn goed gevuld voor de winter.
  • De komende wintermaanden zal de vulgraad lagerworden door gebruik van gas uit de opslagen.
  • De gasprijs fluctueert; de prijs is nog steeds hoog.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 15 november 2022.

Gasverbruik in Nederland

Data zoals bekend op 16 november 2022.

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 16 november 2022.

Aanvoer tussen 20 oktober en 16 november in 2019-2021 en 2022

Gasprijs

Gasprijs tussen 3 januari en 16 november 2022 per megawattuur (MWh), levering komende maand

Toelichting

  • Scenariostudie GTS: de verwachting is dat Nederland zonder gastekorten de komende winter doorkomt.
  • Gasopslag Bergermeer is volledig gevuld, Grijspkerk wordt gespoeld. De komende wintermaanden zal de vulgraad lager worden door gebruik van gas uit de opslagen.
  • Gasverbruik in Nederland en gasaanvoer naar Europa liggen op een lager niveau dan voorgaande jaren.
  • De gasprijs fluctueert; de prijs is nog steeds hoog.
  • Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt dagelijks vanuit de gassector gedetailleerde informatie over gasleveringen.