NAM en EZK dragen tientallen miljoenen bij aan regio Schoonebeek vanwege oliewinning

Als de oliewinning in Schoonebeek weer opgestart zou worden, dragen NAM en het ministerie van EZK tientallen miljoenen euro’s bij aan de regio Schoonebeek. Het gaat om 1 euro voor ieder vat olie dat door NAM zou worden gewonnen. Daarvan betaalt de oliemaatschappij 60 cent aan de regio en 40 cent wordt betaald door EBN die namens de staat deelneemt. Zij doen dit omdat zowel NAM als het ministerie het belangrijk vinden dat de regio waar de oliewinning plaatsvindt, mee profiteert van de opbrengsten hieruit. Bij een te verwachten productie van 15 jaar, komt dit neer op een totaalbedrag van tussen de 30 en 45 miljoen euro. Staatssecretaris Hans Vijlbrief maakte dit vandaag bekend.

Door regionale overheden, NAM en bewoners is aangegeven dat duidelijkheid ten aanzien van de bijdrage van belang is om te kunnen bepalen hoe tegen het project wordt aangekeken. De gemeenten gaan daarvoor nog met de bewoners het gesprek aan over de manier waarop en de mogelijke doelen waaraan de bijdrage besteed zou kunnen worden.

Vijlbrief: “Als de oliewinning weer zou starten, is het goed dat de regio mee profiteert van de aanwezigheid en werkzaamheden van NAM. Dit past in de nieuwe manier van kijken naar hoe we de omgeving het beste kunnen betrekken bij mijnbouwactiviteiten.”

Het ministerie van EZK verwacht binnen een paar weken de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TNO over veiligheid te ontvangen. Voorop staat dat de oliewinning veilig en verantwoord moet zijn. Uitgaande van de adviezen van SodM en TNO kan de staatssecretaris over de veiligheid een oordeel vormen. Zodra het ministerie van EZK de adviezen ontvangt, worden deze gedeeld met de regionale overheden zodat zij daarmee hun regionale advies kunnen aanvullen.

De toegezegde bijdrage van NAM en het ministerie komt voort uit het al langere tijd lopende gebiedsproces in Schoonebeek. Het is voor het eerst dat op deze manier burgers en regionale overheden al vroegtijdig worden betrokken bij een oliewinningsproject en dit past binnen de contourennota aanpassing Mijnbouwwet.