Rijk en regio werken financiële afspraken uit over uitvoering Nij Begun

De Rijksoverheid heeft samen met de Groningse regio financiële afspraken uitgewerkt over de uitvoering van Nij Begun. Er is een regeling ter waarde van 1,4 miljard euro die doorloopt tot en met 2030, waarbij jaarlijks geld wordt overgemaakt aan aardbevingsgemeenten en de provincie Groningen.

Uitwerking maatregelen

Gemeenten gaan dit geld bijvoorbeeld gebruiken voor hun eigen knelpuntenbudget (maatregel 31). Dat betekent dat zij, in aanvulling op knelpuntenbudgetten van IMG en NCG, hun eigen inwoners kunnen helpen bij sociaaleconomische of psychosociale problemen tijdens de versterking van hun huis. Andere voorbeelden wat provincie en gemeenten met dit geld doen zijn de voortzetting van het erfgoedprogramma (maatregel 26), uitbreiding van het mkb-programma (maatregel 25) en het verbeteren van de leefbaarheid in de gebieden waar veel woningen worden versterkt (maatregel 14). Oftewel dat het mooier en fijner wordt om er te wonen. Dit gaan gemeenten samen met bewoners doen.

Nij Begun

Op 25 april 2023 heeft het kabinet Nij Begun gepresenteerd, een reactie op het snoeiharde rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Het enquêterapport liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de Rijksoverheid heeft een ereschuld in te lossen aan de gedupeerden van de gaswinning in Groningen en Noord-Drenthe. Met vijftig concrete maatregelen markeerde het kabinet een nieuw begin om te leren van de gemaakte fouten en om het beter te doen.