Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoek en plan van aanpak fiscale regelingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoek en plan van aanpak fiscale regelingen (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)