Beslisnota bij Kamerbrief met terugkoppeling uitkomsten IF-vergadering 28 tot en met 30 mei 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met terugkoppeling uitkomsten IF-vergadering 28 tot en met 30 mei 2024