Beslisnota bij Kamerbrief over Bijzondere invaliditeitsverhoging voor oud-militairen (BIV)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Bijzondere invaliditeitsverhoging voor oud-militairen (BIV)