Managementreactie bij 2 onderzoeken naar belonen in de context van belastingen

Managementreactie bij 2 onderzoeken naar belonen in de context van belastingen. De Belastingdienst heeft 2 studies laten doen naar de effectiviteit van belonen in de context van belastingen: 1 literatuurstudie en 1 experimentele studie. De aanleiding voor deze opdracht is de wens van de Belastingdienst om de naleving van belastingwet- en regelgeving door burgers en ondernemers (belastingplichtigen) te bevorderen. Naast de gebruikelijke interventies, zoals dienstverlening, controles, het corrigeren van fouten en eventuele sancties voor niet-naleving, is de Belastingdienst ook geïnteresseerd in de werking en effectiviteit van alternatieve vormen van handhaving en gedragsbeïnvloeding, zoals belonen.

Managementreactie bij 2 onderzoeken naar belonen in de context van belastingen