1e deelbesluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA

1e deelbesluit op een verzoek om documenten over FATCA, FATCA-IGA, Accidental Americans en Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA (PDF | 12 pagina's | 149 kB)

Lijst van documenten (PDF | 8 pagina's | 150 kB)

Openbaar gemaakte documenten 1-21 (PDF | 57 pagina's | 29,2 MB)

Openbaar gemaakte documenten 21-41 (PDF | 87 pagina's | 30,0 MB)

Openbaar gemaakte documenten 41-82 (PDF | 12  pagina's | 30,0 MB)

Openbaar gemaakte documenten 82-85 (PDF | 8 pagina's | 3,4 MB)