Benoeming bewindvoerder EBRD

De ministerraad heeft op voordracht van minister Van Weyenberg van Financiën en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ingestemd met de benoeming van de heer R.E. (René) van Hell als bewindvoerder bij de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

De heer Van Hell volgt de heer C.C.J. (Caspar) Veldkamp op die per 6 december 2023 is geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer.

De heer van Hell is een ervaren diplomaat en bestuurder die onder andere heeft gefunctioneerd als directeur Inclusieve Groene Groei (IGG), ambassadeur in Hongarije en hoofd van de economische afdeling op de ambassade in Washington DC.

De heer Van Hell heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een breed nationaal en internationaal netwerk en bezit de benodigde kennis van ontwikkelingssamenwerking en de mandaatregio van de EBRD om succesvol als bewindvoerder te kunnen functioneren. 

De benoeming is tot stand gekomen via een openbare wervingsprocedure. De benoeming van de heer Van Hell gaat in per 1 juni 2024.