Douane verwerkte ruim 1 miljard aangiften in 2023: beter passende Europese douaneregels nodig

De Nederlandse douane heeft afgelopen jaar voor het eerst meer dan 1 miljard douaneaangiften verwerkt. Dat zijn er ruim 200 miljoen meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarrapportage van de Douane, die staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) naar de Tweede Kamer zond.

Het aantal aangiften dat de Douane verwerkte is de afgelopen 5 jaar verviervoudigd. Verreweg de grootste stijging vond plaats doordat Nederlanders steeds meer online shoppen en bestellen, en die pakketjes komen meer en meer van buiten de EU. De stijging zet zich door in het 1e kwartaal van 2024. Volgens de staatssecretaris zijn andere regels nodig om te zorgen dat de Douane de stijging aan blijft kunnen.

Aantal aangiften stijgt

De afgelopen 5 jaar is het aantal aangiften dat de douane op deze zaken moet controleren verviervoudigd. Naast dat het aantal goederen dat geïmporteerd wordt sowieso stijgt, stijgt het aantal aangiften ook doordat mensen vaker zelf bij een webwinkel buiten de EU bestellen, de zogeheten e-commerce. Waar vroeger een Nederlandse verkoper een container met 1000 producten uit Azië liet importeren en daar 1 keer douaneaangifte van deed, bestellen nu 1000 Nederlanders 1 product uit Azië. Dat zorgt voor 1000 individuele douaneaangiftes die de Douane allemaal apart moet verwerken.

Staatssecretaris De Vries: “De Douane moet zorgvuldig kunnen beoordelen of goederen die Nederland binnenkomen veilig zijn en of er wel de juiste belasting over is betaald. In korte tijd is het aantal aangiften dat de douane moet verwerken met honderden miljoenen gestegen. Dat kan risico’s op gaan leveren. We moeten ervoor zorgen dat iedere Nederlander die online bestelt, ervan uit kan gaan dat het speelgoed voor hun kinderen gifvrij is, dat elektrische producten niet brandgevaarlijk zijn en natuurlijk dat producten niet gewoon verboden zijn”.

Daarom controleert de Douane niet alleen dat de fiscale regels worden nageleefd, maar wordt ook gekeken naar de naleving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

Nieuwe EU-regels

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om het Douanewetboek van de Unie, de Europese douaneregels, te hervormen. De EU-lidstaten zijn nu in gesprek over dit voorstel. Voor Nederland, waar een derde van alle goederen de EU binnenkomt, is het voorstel onvoldoende om de problemen rond e-commerce aan te pakken.

“De stijgende aantallen vormen een steeds grotere uitdaging voor de Douane. Het voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe douaneregels is een goed begin. Maar we moeten veel steviger inzetten op de verantwoordelijkheid van importeurs, en het behapbaar maken van de groei van het aantal e-commerce-aangiften voor de Douane. Daarom spelen we als Nederland een actieve rol in de EU om te komen tot betere regels,” aldus staatssecretaris De Vries.

Stijging zet door

De gemiddelde waarde van de online bestelde pakketjes ligt tussen de € 8 en € 10. Tot 1 juli 2021 was geen btw verschuldigd over deze zendingen met een waarde tot en met € 22. Door het afschaffen van deze vrijstelling was de verwachting dat consumenten minder online zouden bestellen, omdat er ook over kleine bedragen btw moet worden betaald. Toch blijkt het aantal douaneaangiftes voor e-commerce in 2023 verdubbeld naar een recordaantal van 718 miljoen. Ook in 2024 wordt een stijging verwacht. Er wordt gerekend op zo’n 1,4 miljard aangiftes.