24 juni Agenda minister Harbers week 26

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Den Haag

24 juni

  • Gesprek: minister Harbers is bij De Kring van Commissarissen van de Koning (Den Haag)
  • Gesprek: minister Harbers spreekt Marjan Rintel (CEO KLM) over luchtvaart in Nederland (Den Haag)

26 juni

  • Bestuurlijk overleg Kaderrichtlijn Water samen met vertegenwoordigers vanuit ministerie LNV, Unie van Waterschappen (UvW), Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG), Regionaal Bestuurlijke Overleg (RBO) Maas, Schelde, Rijn-West, Rijn-Oost en Noord (Den Haag)
  • Kamervergadering: wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW (Den Haag)

28 juni

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen met Jaap Steensma (persvoorlichter IenW): +31 6 21 10 19 15, jaap.steensma@minienw.nl.