Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

6.882 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Uitstelbrief Kamervragen over de impact van het besluit van de Raad van State op de besluitvorming rond Lelystad Airport

Minister Van Nieuwenhuizen stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over impact op de besluitvorming over Lelystad Airport ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-06-2019

Beantwoording Kamervragen Beleidsdoorlichting artikel 22

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen over de Beleidsdoorlichting van artikel 22 over Omgevingsveiligheid en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-06-2019

Kamerbrief met reactie op motie Van Raan over Faunabeheerplan Flevoland 2019–2023

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de motie van het Kamerlid Van Raan (PvdD). Volgens de motie zou het Faunabeheerplan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2019

Feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 22

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt feitelijke vragen over de Beleidsdoorlichting van artikel 22 over Omgevingsveiligheid ...

Rapport | 24-06-2019

Afschrift brief op ingekomen brief fiets en wandelorganiaties

Afschrift van de brief van Rijkswaterstaat aan de Fietsersbond over de afsluiting van delen van het fietspad over de Afsluitdijk ...

Brief | 21-06-2019

Kamerbrief bij Ontwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de Ontwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn naar de Tweede Kamer.Zij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2019

Beantwoording Kamervragen over de openstelling van de Afsluitdijk voor fietsers

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over de openstelling van de Afsluitdijk voor fietsers en de beperktere ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-06-2019

Ontwerp-Structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn. Mei 2019

De structuurvisie bevat de resultaten van de MIRT Verkenning Corridorstudie Amsterdam – Hoorn. En daarnaast het ...

Rapport | 21-06-2019

Kamerbrief over voortgang chroom-6

Minister Bruins meldt de voortgang van de aangekondigde maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico's bij blootstelling aan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2019

Besluit op Wob-verzoek over afvalimport

Besluit op een verzoek om informatie over afval dat is geïmporteerd en verwerkt in Nederlandse verbrandingsovens in 2016, 2017 en ...

Wob-verzoek | 20-06-2019