Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4.584 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Nader rapport over het voorstel van wet tot wijziging van onderwijs gerelateerde wetten

Nader rapport over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2018

Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief

Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief.

Regeling | 27-11-2018

Beantwoording Kamervragen over het Schriftelijk Overleg voor de Raad voor Concurrentievermogen

Antwoorden staatssecretaris Keijzer (EZK) op de Kamervragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Raad voor ...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-11-2018

Kamerbrief wijziging gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief aan de Tweede Kamer de wijziging van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2018

Kamerbrief met reactie op rapport 'De medezeggenschapsketen in passend onderwijs. Juridische knelpunten en oplossingen'

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over een reactie op het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2018

Kamerbrief over de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie Emancipatie van het ministerie van OCW

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie ...

Kamerstuk | 26-11-2018

Kamerbrief over Wetenschapsbrief 2018

Minister Van Engelshoven (OCW) geeft aan dat de Tweede Kamer de Wetenschapsbrief voor 2018 eind januari 2019 zal ontvangen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2018

Beroepsgerichte vakken in het vmbo

Deze notitie vormt een inventarisatie van wat er bekend is over de huidige leraren beroepsgerichte vakken in het vmbo uit IPTO, ...

Rapport | 23-11-2018

Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs

Voorstel van wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 23-11-2018

Kamerbrief over onderwijs en zorg

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer hoe zij de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-11-2018