Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3.732 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Alleen de eerste 500 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief stand van zaken rekenen vo

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken betreft de toekomst van het rekenen in het voortgezet onderwijs. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019

Verslag schriftelijk overleg opzet en toereikendheid macrobudget

Verslag van het schriftelijk overleg over opzet en toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019

Het verhaal achter de financiële cijfers

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de oorzaken van de toename van reserves van onderwijsinstellingen. ...

Rapport | 17-12-2019

Aanbieding verslag schriftelijk overleg over opzet onderzoek toereikendheid, doelmatigheid en kosten

Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven met betrekking tot het verslag  schriftelijk overleg over opzet onderzoek ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019

Kamerbrief over de arbeidsmarkt voor leraren 2019

Ministers Van Engelshoven en Slob informeren de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt voor leraren 2019.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019

Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Hierbij worden ook regionale rapporten ...

Rapport | 16-12-2019

Kamerbrief bij concept subsidieregeling 10-jarige ondersteuning iconische rijksmonumenten

Minister Van Engelshoven stuurt het concept van de Subsidieregeling 10-jarige ondersteuning iconische rijksmonumenten naar de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019

Nulmeting Wet beroep leraar Eindrapport

De rapportage bevat de conclusies over de beleidstheorie, de invoering, de stand van zaken en verwachtingen van de resultaten en ...

Rapport | 16-12-2019

Kamerbrief over aanpak tekorten in het onderwijs

Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de maatregelen voor de aanpak van tekorten in het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019

Kamerbrief met verslag OJCS-Raad 8 en 21 november 2019 Eerste Kamer

Minister Van Engelshoven stuurt een brief met het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCSRaad) van 8 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019