32 Europese landen tekenen voor bescherming van lhbtiq+ mensenrechten

Tijdens het Europese IDAHOT+ Forum in Den Haag hebben vandaag 32 Europese landen een gezamenlijke verklaring ondertekend voor bescherming van lhbtiq+ mensenrechten. Door deze verklaring te onderteken, committeren de landen zich aan verschillende doelstellingen op het gebied van lhbtiq+ beleid, waar ze op aangesproken kunnen worden door de lhbtiq+ gemeenschap, nationale parlementen, internationale organisaties en ngo’s. Ten opzichte van vorig jaar hebben vijf nieuwe landen ondertekend: Polen, Albanië, Spanje, Montenegro en Oekraïne.

Minister Dijkgraaf: “We zien dat de acceptatie van lhbtiq+ personen een pas op de plaats lijkt te maken en tegelijkertijd dat de groep die gelijke rechten voor lhbtiq+ personen niet accepteert, luider wordt. Zowel in Nederland als in andere Europese landen. Daar maak ik mij zorgen over. Ik vind dat we nadrukkelijker moeten blijven opstaan voor de bescherming van deze fundamentele mensenrechten, zeker in tijden waarin polariserende stemmen de boventoon lijken te voeren. Dat maakt deze ministeriële verklaring, waar 32 Europese landen achterstaan, zeer waardevol.”

Toenemende zorgen

De verklaring komt op een moment van groeiende bezorgdheid over de mensenrechten van lhbtiq+ personen. Lhbtiq+ personen worden in de Europese Unie meer dan ooit geconfronteerd met geweld, intimidatie en pesterijen, concludeerde het Europees Bureau voor de mensenrechten (FRA) onlangs. 32 landen geven met deze ondertekening een krachtige, gezamenlijke reactie op de toenemende weerstand tegen de gelijke rechten voor lhbtiq+ personen binnen Europa. Ook committeren de ondertekenaars zich aan verdere ontwikkeling en uitvoering van inclusief beleid voor lhbtiq+ personen om discriminatie en geweld tegen lhbtiq+ personen te bestrijden.

Gezamenlijke aanpak

In de verklaring wordt daarnaast voor het eerst ingezet op een gezamenlijke aanpak met Europese instellingen, zoals de Raad van Europa en de Europese Unie, om een gecoördineerd plan te ontwikkelen voor het beschermen van de mensenrechten van lhbtiq+ personen. Deze samenwerking benadrukt het groeiende besef onder Europese lidstaten dat het beschermen van deze groep een gezamenlijke inspanning vereist om effectief te kunnen zijn. Het markeert een belangrijke stap voorwaarts in de erkenning van lhbtiq+ rechten als een prioriteit voor Europa.