Aanpak belastingontduiking bedrijven in het buitenland door FATCA en CRS

De overheid pakt belastingontduiking en zwartsparen in het buitenland aan. Daarom wisselt de Belastingdienst met steeds meer landen automatisch gegevens over financiële rekeningen uit. Dat is een gevolg van de internationale verdragen FATCA en CRS. De Belastingdienst krijgt deze gegevens van financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars.

Welke gegevens worden uitgewisseld?

Nederland doet mee aan FATCA en CRS. Daardoor wisselt onze belastingdienst bijvoorbeeld deze gegevens uit met buitenlandse belastingdiensten:

  • banksaldi;
  • rente- en dividendinkomsten;
  • waarden van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen;
  • opbrengsten van de verkoop van financiële producten;
  • gegevens van de rekeninghouder, waaronder adresgegevens en het fiscale identificatienummer.

Gegevens uitwisselen met Verenigde Staten

Nederlandse financiële instellingen moeten checken of zij rekeningen hebben van Amerikaanse belastingplichtigen. Die vaststelling vindt plaats door een eigen verklaring of door onderzoek van beschikbare gegevens bij de financiële instelling. Is een rekeninghouder Amerikaans staatsburger of inwoner? Dan krijgt onze belastingdienst gegevens over die rekening. 

Wanneer bent u Amerikaans belastingplichtige?

U bent Amerikaans belastingplichtige als u Amerikaans staatsburger bent of inwoner van Amerika. Op de website van de Amerikaanse overheid staat wanneer iemand het Amerikaans staatsburgerschap krijgt. Bijvoorbeeld als u in Amerika bent geboren. Of als minstens 1 van de ouders Amerikaans staatsburger is en aan bepaalde voorwaarden is voldaan. U bent Amerikaans staatsburger tot u er afstand van doet of tot het u wordt ontnomen. Met uw 'Certificate of loss of nationality of the United States' laat u zien dat u geen Amerikaans staatsburger meer bent.

FATCA-verdrag

Sinds september 2015 wisselt onze belastingdienst financiële rekeninggegevens met de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Dit doen zij volgens het FATCA-verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten. FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act .

De gegevens die zij uitwisselen zijn van Amerikaanse belastingplichtigen met bijvoorbeeld een Nederlandse bankrekening.

U kunt een afbeelding van het FATCA-uitwisselingsproces downloaden.

Mondiale uitwisseling van gegevens volgens CRS

Nederland wisselt sinds 1 januari 2016 wereldwijd financiële gegevens uit. Nederland doet dat volgens de Common Reporting Standard (CRS). Onze belastingdienst wisselt gegevens uit met belastingdiensten van alle landen die meedoen aan CRS. Deze gegevens zijn van mensen die een bankrekening hebben in een ander land dan waar zij (fiscaal) gevestigd zijn.

Financiële instellingen stellen van alle klanten de fiscale vestigingsplaats vast. Doet iemand belastingaangifte in een land dat niet bij CRS is aangesloten? Dan moet de financiële instelling gegevens over de rekening van die persoon doorgeven aan onze belastingdienst. Informatie van een bepaald jaar wordt het jaar erop uitgewisseld. Informatie van voor 2016 wordt niet uitgewisseld.

102 landen hebben zich inmiddels verbonden om op basis van CRS automatisch financiële rekeninggegevens te gaan uitwisselen. De eerste informatie-uitwisseling op basis van CRS door Nederland vond plaats in 2017 (over het jaar 2016). Met elk land dat zich aansluit, wisselt Nederland automatisch informatie uit.

Wet- en regelgeving FATCA en CRS

CRS is in de Nederlandse wetgeving opgenomen door

Regels met betrekking tot FATCA staan in het FATCA-besluit.

Meer informatie over CRS en FATCA vindt u op Belastingdienst.nl.