3e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over Royal IHC

Besluit op een verzoek om informatie over documenten afkomstig van het ministerie van Financiën/Atradius Dutch State Business (ADSB) over Royal IHC. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 11 mei 2023 dit deelbesluit genomen.

3e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over Royal IHC

Lijst van documenten

Aanvullende documenten

Bijlage 4 Openbaar te maken stukken Deel 1

Bijlage 4 Openbaar te maken stukken Deel 2

Bijlage 4 Openbaar te maken stukken Deel 3

Bijlage 4 Openbaar te maken stukken Deel 4