Beslisnota bij Kamerbrief over Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (PDF | 27 pagina's | 2,4 MB)