Hoe kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen bij verkiezingen?

Kunt u zelf niet naar een stemlokaal gaan? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dat is bijvoorbeeld nodig als u vanwege uw gezondheid geen risico’s wil lopen, als u ziek bent, of als u naar het buitenland gaat en op de dag van de verkiezing niet in Nederland bent. Dit heet stemmen bij volmacht. U kunt dit op twee manieren regelen.

Twee soorten machtigingen

U kunt iemand op twee manieren machtigen:

 • via uw stempas (onderhandse volmacht)
 • via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken in de volgende situaties:

 • U wilt vanwege uw gezondheid geen risico’s lopen.
 • U bent ziek op de dag dat u wilt stemmen.

Wie kunt u machtigen?

U mag zelf kiezen wie u machtigt. Degene die u machtigt (‘de gemachtigde’) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • uw stem gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar eigen stem.

Voor een onderhandse volmacht geldt bovendien dat de gemachtigde:

 • in uw eigen gemeente woont; en
 • zelf ook in uw gemeente mag stemmen.

Hoe werkt het?

 • U vult op de achterkant van uw stempas (bij ‘Volmacht’) de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen en ondertekent deze. Doe dit samen met de persoon die u wilt machtigen. Dan weet u zeker dat u de door u gewenste persoon machtigt.
 • U laat de persoon die voor u gaat stemmen de achterkant van uw stempas ook ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
 • Geef uw omgezette stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dat mag ook een goed leesbare afbeelding van uw identiteitsbewijs zijn op een smartphone of tablet.
 • De gemachtigde moet in uw gemeente gelijktijdig voor u én zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.
 • De gemachtigde neemt het volgende mee naar het stembureau:
  • zijn of haar eigen stempas;
  • zijn of haar eigen legitimatiebewijs;
  • uw volmacht;
  • een kopie van uw identiteitsbewijs of een goed leesbare afbeelding hiervan op een smartphone of tablet. Lees hoe u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken.

Let op: Onderhandse volmacht altijd van tevoren invullen

U mag de onderhandse volmacht niet invullen op een stembureau en die daar aan iemand anders geven. Vul de achterkant van uw stempas dus van tevoren in.

Onderhandse volmacht intrekken

Een onderhandse volmacht kunt u tot op het laatste moment intrekken. U kunt namelijk uw stempas aan de gemachtigde terugvragen tot het moment waarop deze persoon voor u gaat stemmen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken in de volgende situaties:

 • U wilt iemand machtigen die niet in uw gemeente woont.
 • U bent op de dag van de verkiezing niet in Nederland en wilt iemand machtigen voordat u de stempas heeft ontvangen.

Wie kunt u machtigen?

U mag zelf kiezen wie u machtigt. Degene die u machtigt (‘de gemachtigde’) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • uw stem gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar eigen stem.

Voor een schriftelijke volmacht geldt bovendien dat de gemachtigde:

 • ingeschreven staat in uw gemeente, of in een andere Nederlandse gemeente, of op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Hoe werkt het?

 • Om een schriftelijke volmacht te verlenen, moeten u en degene die voor u gaat stemmen een formulier invullen.
 • Dit formulier vraagt u persoonlijk of schriftelijk aan bij uw gemeente.
 • U vult het formulier in en stuurt het terug naar de gemeente.
 • Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs per post. Hiermee kan hij of zij voor u stemmen.
 • De gemachtigde neemt alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig.
 • De gemachtigde moet gelijktijdig voor u én zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.
 • De gemachtigde neemt het volgende mee naar het stembureau:
  • zijn of haar eigen stempas;
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs;
  • het volmachtbewijs.

Schriftelijke volmacht intrekken

U kunt een eenmaal verleende schriftelijke volmacht niet meer intrekken.