Beslisnota bij Kamerbrief over het verbod op werken door vrouwen werkzaam voor ngo's in Afghanistan

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over het verbod op werken door vrouwen werkzaam voor ngo's in Afghanistan (PDF | 2 pagina's | 770 kB)