Kamerbrief uitvoering moties snel internet buitengebieden en mobiele bereikbaarheid 112

Minister Adriaansens (EZK) meldt de Tweede Kamer hoe zij de motie-Van Dijk en de motie-Van Dijk-Rajkowski uitvoert. De motie-Van Dijk vraagt de technische opties en kosten voor snel internet voor moeilijk gelegen adressen in het buitengebied in kaart te brengen. De motie-Van Dijk-Rajkowski verzoekt, met het oog op het kunnen bellen van 112, om met voorstellen te komen om de plekken in Nederland met onvoldoende mobiele bereikbaarheid te ontsluiten. De minister komt ook enkele toezeggingen over deze onderwerpen na.

Kamerbrief uitvoering moties snel internet buitengebieden en mobiele bereikbaarheid 112 (PDF | 8 pagina's | 499 kB)