Wat zijn de regels voor alcoholgebruik op het water?

Als u onder invloed bent van alcohol mag u niet met een schip varen. Het alcoholgehalte van uw bloed mag niet hoger zijn dan 0,5 promille. Dit geldt zowel voor de pleziervaart als voor de beroepsvaart.

Ademtest alcohol bij scheepvaart

Om te controleren of u alcohol heeft gedronken, kan de waterpolitie u een ademtest laten doen. Als u deze ademtest weigert, kunt u een boete krijgen.

Boete voor varen onder invloed

Als u vaart onder invloed van alcohol krijgt u een boete. De hoogte van de boetes staan in de Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart, hoofdstuk IV. In het uiterste geval kan u ook de vaarbevoegdheid worden ontzegd.