André Haspels

André Haspels

Functie
Ambassadeur in de Verenigde Staten van Amerika
Standplaats
Washington
E-mailadres
WAS@minbuza.nl

Loopbaan

André Haspels

Geboren: te Uithoorn op 23 januari 1962

Gehuwd met: mw. Bernie Grootenboer; vier kinderen: Lora (1995), Sabine (1996),
Quinten (1999), Alec (2002)

2019 - heden    Ambassadeur in Verenigde Staten van Amerika. Bilaterale relaties VS-Nederland en management Ambassade.

2016- 2019    Directeur-Generaal Politieke Zaken (DGPZ) aansturing DG, beleidsadviseur Minister van Buitenlandse Zaken, bijdragen aan bestuur departement (als lid SG/DG-beraad).

2014 – 2016     Plaatsvervangend Directeur-Generaal Politieke Zaken (Plv-DGPZ) mede-aansturing DG, beleidsadviseur Minister van Buitenlandse Zaken, bijdragen aan bestuur departement (als plv-lid SG/DG-beraad).

2011 – 2014     Ambassadeur in Pretoria/Zuid-Afrika Bilaterale relaties Zuid-Afrika – Nederland (tevens Namibië, Swaziland, Lesotho, Botswana).

2009 – 2011     Plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (Plv-DGIS).  
Aansturing Directoraat, beleidsadviseur Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, bijdragen aan bestuur departement (als plv-lid SG/DG-beraad). Medeverantwoordelijk voor personeel en financiën binnen het DGIS.

2008 – 2009     Directeur van de Directie Sub-Sahara Afrika. Bilateraal Afrika-beleid (politiek, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, economie), aansturing Directie.

2005 – 2008     Ambassadeur in Hanoi. Bilaterale relaties Vietnam-Nederland en management Ambassade.

2000 – 2005     Hoofd van de afdeling Extern bij de Directie Integratie Europa (DIE), Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Den Haag. Externe betrekkingen EU (uitbreiding, associatieakkoorden, Europese Ontwikkelingssamenwerking). Tevens betrokken bij EU-Voorzitterschap Nederland (2004) in een meer uitvoerende rol (voorbereiden events, waaronder ministeriele bijeenkomst).

1997 – 2000     Hoofd Politieke Afdeling in Pretoria, Zuid-Afrika. Verantwoordelijk voor politieke
rapportages, onderhouden netwerken, beheren politieke samenwerkingsprogramma’s (bv. democratiseringsprojecten, Waarheids- en Verzoeningscommissie).   

1994 – 1996     Gedetacheerd bij de Tweede Kamer, Commissiebureau Internationaal Beleid/Europese
Aangelegenheden. Verantwoordelijk voor opzetten monitorsysteem nieuwe Commissievoorstellen en bevorderen kennis en inzicht ten behoeve van de Vaste Kamercommissie EU-zaken.

1992 – 1994     Expert National Detaché (END) bij de Europese Commissie in Brussel, DG 23
(ondernemingsbeleid, MKB). Werkzaamheden: voorbereiden en uitvoeren samenwerkingsprogramma’s voor het Europese Midden en Kleinbedrijf (MKB). Betrof programma’s gericht op samenwerking binnen Europa (via het programma Euro-partenariaat) en met het MKB uit niet-lidstaten (bv. Med-partenariaat).

1990 – 1992     Woordvoerder Staatssecretaris Piet Dankert (Europese Zaken), Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Den Haag.

1988 – 1990     Beleidsmedewerker Politieke en Economische Zaken, Ambassade Colombo, Sri Lanka
Politieke rapportages en kontakten onderhouden, economie/handel.

In 1987 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in dienst getreden en de opleiding Werving en Selectie (WSO “ het Klasje”) gevolgd.

Opleiding:

1986  Vrije Universiteit Amsterdam: afstudeerrichting Internationale Betrekkingen.
Doctoraalscriptie over Nederlands Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in de periode
1973 - 1986.

1982  VWO A

Hobbies: Lange afstandsloper, lezen, reizen.