Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Contactgegevens

Adres
Postbus 90404
2509LK 's-Gravenhage
Telefoon
+31 70 349 11 11
Fax
+31 70 347 57 08
Medewerkers
Naam Functie Datum indiensttreding
de heer Edmond Léon SIMON Directeur-Generaal 05-01-2007