International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Contactgegevens

Adres
Passage 31
2511AB 's-Gravenhage
Telefoon
+31 70 302 82 30
Fax
+31 70 302 82 39
Medewerkers
Naam Functie Datum indiensttreding
de heer Sumit BISARYA Hoofd van de missie 01-07-2014
de heer Adem Kassie ABEBE Medewerker 01-02-2016