Permanent Hof van Arbitrage

Contactgegevens

Adres
Carnegieplein 2
2517 KJ 'S-Gravenhage
Telefoon
(070) 302 41 65
Fax
(070) 302 41 67
Hoofd Post
Naam Functie Datum indiensttreding
de heer Hugo Hans SIBLESZ Secretaris-Generaal 01-06-2012
Medewerkers
Naam Functie Datum indiensttreding
de heer Brooks William DALY Plv. Secretaris Generaal 01-04-2006