Ambassade van de Volksrepubliek Bangladesh ('S-Gravenhage)

Contactgegevens

Adres
Badhuisweg 77
2587 CD 'S-Gravenhage
Telefoon
(070) 328 37 22
Fax
(070) 328 35 24

Nationale dag

26 maart

Hoofd Post
Naam Functie Datum indiensttreding
Z.E. de heer Sheikh Mohammed BELAL Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur 12-03-2014