Ambassade van de Arabische Republiek Egypte ('s-Gravenhage)

Contactgegevens

Adres
Badhuisweg 92
2587CL 's-Gravenhage
Telefoon
+31 70 354 20 00
Fax
+31 70 354 33 04

Nationale dag

23-07

Hoofd Post
Naam Functie Datum indiensttreding
His Excellency Mr. Ambassador Amgad Maher Abdel Ghaffar Ambassador 01-11-2017
Medewerkers
Naam Functie Datum indiensttreding
de heer Brigade-Generaal Abdelraouf Abdulla MOUSSA Defensie-Attaché 28-10-2011
Counsellor Hazem Mohamed Mamdouh Mahmoud Fawzy Counsellor 16-08-2018
mevrouw JAILAN ABBAS MOHAMED ABDELAZIZ Eerste Secretaris 01-09-2015
de heer MOSTAFA MOHAMMED ELSAYED NADA Tweede Secretaris 16-09-2015
de heer MEDHAT MOHAMED SAID ABDELLATIF Gevolmachtigd Minister (Handelsaangelegenheden) 17-08-2016
de heer AYMAN ZAHRAN IBRAHIM TAHA Attaché (Administratieve- en financiële aangelegenheden) 16-09-2016