Ambassade van de Arabische Republiek Egypte ('S-Gravenhage)

Contactgegevens

Adres
Badhuisweg 92
2587 CL 'S-Gravenhage
Telefoon
(070) 354 20 00/45 35
Fax
(070) 354 33 04

Contactgegevens Afdeling Commerciële Aangelegenheden

Adres
Koninginnegracht 35 A
2514 AC 'S-Gravenhage
Telefoon
(070) 360 40 75
Fax
(070) 364 17 03

Nationale dag

23 juli

Medewerkers
Naam Functie Datum indiensttreding
de heer MOHAMED SALAHELDIN MOHAMED ELSHARIF Raad 15-08-2016
de heer Brigade-Generaal Abdelraouf Abdulla MOUSSA Defensie-Attaché 28-10-2011
mevrouw JAILAN ABBAS MOHAMED ABDELAZIZ Eerste Secretaris 01-09-2015
de heer MOSTAFA MOHAMMED ELSAYED NADA Tweede Secretaris 16-09-2015
de heer MEDHAT MOHAMED SAID ABDELLATIF Gevolmachtigd Minister (Handelsaangelegenheden) 17-08-2016
de heer MOHAMED SAYED SOLIMAN ALI Attaché 03-11-2015
de heer EDWAR YACCOUB ISSAK IBRAHEM Attaché 07-01-2013
mevrouw AMAL ISMAIL HASSAN MAHRAN Attaché (Administratieve- en financiële aangelegenheden) 14-07-2014
de heer AYMAN ZAHRAN IBRAHIM TAHA Attaché (Administratieve- en financiële aangelegenheden) 16-09-2016
de heer KHALID SAMEER ATTIAYAH METWALLY Attaché 06-02-2015
de heer Mohamed Issac M. ABOELNASR Attaché (Administratieve aangelegenheden) 01-07-2013