Apostolische Nuntiatuur ('s-Gravenhage)

Contactgegevens

Adres
Carnegielaan 5
2517KH 's-Gravenhage
Telefoon
+31 70 350 33 63

Nationale dag

19-03

Hoofd Post
Naam Functie Datum indiensttreding
Mgr. Dr. Paul Tschang In Nam Apostolic Nuncio / Ambassador 30-11-2022