Ambassade van het Koninkrijk Thailand ('s-Gravenhage)

Contactgegevens

Adres
Laan Copes Van Cattenburch 123
2585EZ 's-Gravenhage
Telefoon
+31 70 345 97 03
Fax
+31 70 345 19 29

Contactgegevens Honorair Consulaat-Generaal van het Koninkrijk Thailand

Adres
De Lairessestraat 127
1075HJ Amsterdam
Telefoon
+31 20 465 15 32
Fax
+31 20 465 15 43

Nationale dag

05-12

Hoofd Post
Naam Functie Datum indiensttreding
Her Excellency Ms. Eksiri Pintaruchi Buitengew.-Gevolm. Ambassadeur 25-04-2018
Medewerkers
Naam Functie Datum indiensttreding
Tanyarat Mungkalarungsi Minister-Counsellor 28-08-2017
de heer Nissana THAVEEPANIT Ministre-Conseiller 23-02-2016
Sorayos Kijparkorn Counsellor 11-10-2018
Anisong Soralump Counsellor 12-12-2018
Supaporn Charoenpiriyatankul Second Secretary 14-12-2019