Documenten - Archieven

23 documenten over Archieven

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Scenario verkenning e-depots

Onderzoeksbureau PBLQ heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht welke vormen van samenwerking mogelijk zijn voor ...

Rapport | 28-07-2020

Onderzoeksrapport Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moderniseert de Archiefwet. De Auditdienst Rijk heeft in opdracht van ...

Rapport | 20-05-2020

Voorstel van Wet tot intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021

Concept wetstekst met Memorie van Toelichting voor de consultatie, met daarbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 29-11-2019

Hotspotmonitor van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014 - 2019

De hotspotmonitor legt voor de periode 2014-2019 vast welke bijzondere gebeurtenissen binnen de beleidsterreinen van het ...

Rapport | 31-10-2019

Beantwoording Kamervragen over voortgang behoud dossier 'Sanders'

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de voortgang van het behoud van het dossier 'Sanders'. Dit dossier is in 2001 ...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-10-2019

Impactanalyse openbaarheid en toegankelijkheid jonger archief

Onderzoek over instroom jonger archief. Onderzocht is welke gevolgen de instroom van jonger archief heeft voor de besluitvorming ...

Rapport | 17-06-2019

Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief

Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief.

Regeling | 27-11-2018

Kamerbrief wijziging gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief aan de Tweede Kamer de wijziging van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2018

Kamerbrief met antwoorden op schriftelijke vragen over beperkte openbaarheid Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

Minister Grapperhaus (VenJ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Groothuizen (D66) ...

Kamerstuk | 31-10-2018

Beantwoording vragen over de Archiefwet en de motie Segers

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van de vaste commissie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2018