Archieven

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

De overheid produceert, verzamelt en ontvangt veel informatie. Hoe overheden deze informatie moeten bewaren en beheren, staat in de Archiefwet, het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Na 20 jaar moet het archief dat voor blijvende bewaring in aanmerking komt worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Bijvoorbeeld het Nationaal Archief in Den Haag. Overheidsinformatie is steeds vaker digitaal. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken daarom aan een goede digitale archivering.

De Rijksoverheid. Voor Nederland