Waar kan ik archieven van de overheid inzien?

Er zijn verschillende openbare archieven. Waar u een archief in kunt zien, hangt af van de overheidsorganisatie.  De archieven zijn gratis toegankelijk. Niet alle informatie is openbaar. Bijvoorbeeld als het raakt aan de staatsveiligheid of privacy van burgers.

Raadplegen archiefstukken gratis

De meeste archiefstukken kunt u opvragen als ze 20 jaar of ouder zijn. Iedereen heeft gratis toegang tot de openbare informatie in archieven. Liggen de stukken nog niet in een openbaar archief? Dan zijn ze desondanks wel in te zien via een Wob-verzoek. Er geldt een uitzondering voor staatsgeheime of privacygevoelige informatie.

Informatie verdeeld over archieven

Overheidsinformatie kunt u bekijken in de volgende archieven

Let op: dit geldt dus voor informatie die overheden al naar het openbare archief overgebracht hebben.

Informatie is verdeeld over archieven
Informatie afkomstig van Archief
  • ministeries
  • landelijke rijksdiensten
  • het Kabinet van de Koning
  • de provincie Zuid-Holland
Nationaal Archief
  • provincies (met uitzondering van Zuid- Holland)
  • dossiers van Rijksoverheidsorganisaties in de provincies, zoals rechtbanken en universiteiten
Regionaal Historische Centra
  • gemeenten
  • waterschappen
Gemeenten en waterschappen hebben een eigen lokaal archief. Of ze zijn aangesloten bij een Regionaal Historisch Centrum of ander samenwerkingsverband

Bepaalde archiefstukken overheid beperkt openbaar

Sommige archiefstukken van de overheid zijn beperkt openbaar. Bijvoorbeeld om de staatsveiligheid te beschermen. Of om de privacy van een bepaald persoon te respecteren. De beperking geldt voor maximaal 75 jaar.

Geheime documenten openbaar

Het Nationaal Archief organiseert ieder jaar op de eerste dinsdag van het jaar een openbaarheidsdag. Op die dag publiceert het Nationaal Archief documenten, die daarvoor nog geheim waren.  Bijvoorbeeld de besluitvorming in 1993 over de Nederlandse inzet in de Joegoslavië-oorlog.