Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over voortvarende aanpak voor halvering armoede

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over voortvarende aanpak voor halvering armoede