Kinderarmoede

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren, bijles. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen. Maar niet elke ouder kan dit betalen. Voor die ouders is er hulp. Het is heel belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om mee te doen met leeftijdsgenoten.

Ieder kind moet mee kunnen doen

De Rijksoverheid wil dat ieder kind in een gezin met een laag inkomen maatschappelijk kan meedoen. Het aantal gezinnen met kinderen met een laag inkomen moet omlaag. Met verschillende maatregelen probeert het kabinet armoede binnen gezinnen terug te dringen.

 • In 2019 gingen de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog en de belastingtarieven omlaag.
 • Verhoging van zorgtoeslag voor paren, de kinderbijslag en de kinderopvangtoeslag. Dit verhoogt het besteedbaar inkomen van ouders met een laag inkomen.
 • De overheid wil schulden terugdringen en mensen begeleiden van bijstand naar werk.
 • De overheid onderzoekt of het systeem van toeslagen gemakkelijker kan worden gemaakt.

Budget kinderarmoede

Er is elk jaar € 100 miljoen beschikbaar. Hiervan gaat € 85 miljoen structureel naar de gemeenten. De rest van de middelen gaat naar landelijke armoedeorganisaties (€ 10 mln) ), het actieprogramma Tel mee met Taal (€ 4 mln) en naar projecten gericht op kinderen in arme gezinnen in Caribisch Nederland (€ 1 mln). Het geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld:

 • schoolspullen;
 • sporten;
 • muziekles;
 • bijles;
 • schoolreisjes.

Hulp voor gezinnen met lage inkomens

Er is hulp voor ieder gezin met kinderen tussen 0 en 18 jaar met een laag inkomen. En soms ook voor kinderen tot 21 jaar. Bijvoorbeeld als mensen:

 • een uitkering hebben;
 • een laag salaris hebben;
 • schuldhulp krijgen.

Aanvraag financiële ondersteuning bij gemeente

Gemeenten zijn lokaal verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Zij kunnen helpen als kinderen door geldgebrek van hun ouders niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen. Bijvoorbeeld met zwemles, een schoolreisje of een verjaardag. Zo wordt de kans op sociale uitsluiting kleiner. En kunnen kinderen zich breder ontwikkelen. Er is speciaal aandacht voor de doelgroep werkenden met een laag inkomen en met kinderen.

Elke gemeente in Nederland helpt mensen die niet goed rond kunnen komen. Gemeenten kunnen extra ondersteuning aan gezinnen met kinderen geven, bijvoorbeeld met een kindpakket. Dit is een pakket met de meest noodzakelijke behoeften voor kinderen om extra's mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld vouchers voor kleding en zwemlessen. 

Check bij de gemeente 

Op de website van hun gemeente kunnen mensen zien of hun gezin in aanmerking komt voor ondersteuning. En hoe zij dit kunnen aanvragen. Per gemeente kunnen de voorwaarden en het aanbod verschillen.

Hulp voor een kind via een stichting aanvragen

Veel gemeenten werken samen met stichtingen. Deze bieden ook ondersteuning, zodat kinderen mee kunnen doen. Bijvoorbeeld bij onderwijs, sport, cultuur, verjaardagen en uitjes.

Mensen kunnen hulp voor een kind aanvragen via de website Samenvoorallekinderen.nl. Dat is de gezamenlijke website van de stichtingen.