Kabinet draagt maximaal 50 miljoen euro bij aan privaat energienoodfonds voor kwetsbare huishoudens

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een tijdelijk noodfonds energie aangekondigd als onderdeel van een omvangrijk pakket aan maatregelen gericht op het dempen van de negatieve gevolgen van de hoge energieprijzen. Dit noodfonds heeft tot doel om te voorkomen dat financieel kwetsbare huishoudens ondanks deze maatregelen toch problematische schulden bij hun energieleverancier opbouwen. Het fonds is door energieleveranciers en maatschappelijke organisaties opgericht en zal naar verwachting begin januari 2023 in werking kunnen treden. Het kabinet wil het fonds eenmalig ondersteunen met maximaal 50 miljoen euro. Dat schrijft minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in een brief aan de Tweede Kamer.

Door het omvangrijke koopkrachtpakket van het kabinet, zoals het prijsplafond, zal het aantal huishoudens dat in de knel dreigt te komen door de hoge energienota naar verwachting beperkt kunnen worden. Toch zullen er ook huishoudens zijn die ondanks deze kabinetsmaatregelen niet in staat zullen zijn de (volledige) energienota te betalen.

Het gaat dan om huishoudens met een laag of middeninkomen en een hoge energierekening, voor wie alle mogelijkheden van maatschappelijk verantwoorde incasso zijn uitgeput. Dat betekent onder meer dat er een coulante betalingsregeling is aangeboden en dat de leverancier in contact is met de cliënt over een oplossing van de betalingsproblemen. Het fonds denkt daarbij specifiek aan het ondersteunen van huishoudens in de problemen met een inkomen tot 200% van het bruto sociaal minimum, in combinatie met een hoge energienota.

Het tijdelijk noodfonds energie bouwt voort op het actieplan energiearmoede dat een aantal energieleveranciers en maatschappelijke organisaties in maart 2022 hebben gepresenteerd. Dit actieplan, dat een initiatief is van Eneco, Vattenfall, Essent, Green Choice, SchuldenlabNL en de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), is er gekomen om huishoudens via verschillende mogelijkheden te helpen financieel gezond te blijven.

Het noodfonds loopt in principe in april volgend jaar af. Het is nog niet mogelijk om aan te melden voor het fonds. Hierover zal binnenkort nadere informatie volgen vanuit de initiatiefnemers.