De belangrijkste asbestregels

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Mensen die met asbestvezels in aanraking komen kunnen ernstig ziek worden. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest.

Asbest zit in veel verschillende producten

Asbest kan in allerlei materialen of producten zitten die voor 1994 zijn gemaakt. Bijvoorbeeld in:

  • cement;
  • kachels;
  • vloerzeil;
  • warmhoudplaatjes.

Asbest is een natuurlijk mineraal. Het komt soms voor als verontreiniging in bepaalde grondstoffen, zoals talkpoeder.

Er zijn nog steeds landen waar ze asbest verwerken in producten. In sommige producten kan asbest zitten. Bedrijven en consumenten moeten hierop letten als ze via een website rechtstreeks producten bestellen uit andere landen. Ze kunnen door een gecertificeerd laboratorium een monster laten onderzoeken.

Asbestdak vervangen

Hoe ouder een asbestdak, hoe meer asbestvezels vrijkomen door (natuurlijke) beschadigingen. Het is daarom verstandig om asbestdaken te vervangen.

Bij de vervanging van een asbestdak gelden deze regels:

Maak een asbestbeheersplan als asbest kan blijven zitten

Blijkt uit het asbestinventarisatierapport dat asbest nog goed vastzit in een ander materiaal in een gebouw, zoals in niet verweerd cement? En zijn er geen sloop- of renovatieplannen? Als het niet makkelijk beschadigt, is het meestal veilig genoeg. Dan komen er geen asbestvezels vrij en kan het asbestmateriaal blijven zitten.

Wel is het verstandig als de gebouweigenaar mogelijke gevaren voor werknemers in kaart brengt. Bijvoorbeeld in een asbestbeheersplan. Zo is het duidelijk hoe het gebouw veilig is te gebruiken.

De gemeente of omgevingsdienst informeert en handhaaft

De gemeente of omgevingsdienst kan zelf extra regels vaststellen. Deze regels over asbest zijn op te vragen bij gemeenten of omgevingsdiensten. De gemeente of omgevingsdienst mag boetes geven. Of dwingen met een te betalen geldbedrag om een asbestdak te verwijderen. Dat geldt bij erg beschadigde asbestdaken.