De belangrijkste asbestregels

Asbest is een kankerverwekkende stof en is volgens onderzoek van ondermeer de Gezondheidsraad gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest.

Waar kan asbest nog meer in zitten?

Asbest kan in allerlei materialen of producten van voor 1994 zitten. Bijvoorbeeld in cement, kachels, vloerzeil en warmhoudplaatjes. Op de website van Infomil staan foto's met voorbeelden van asbestproducten.

Helaas zijn er nog steeds landen waar asbest nog wordt verwerkt in producten. Wees hier alert op als u via een website rechtstreeks producten uit andere landen bestelt.

Omdat asbest een natuurlijk mineraal is, komt het soms voor als verontreiniging in bepaalde grondstoffen zoals talkpoeder.

Wilt u zeker weten of ergens asbest in zit? Laat dan een inventarisatierapport opmaken door een gecertificeerd asbestbedrijf. Lees ook het stappenplan asbest als u asbest heeft ontdekt.

Uw asbestdak vervangen

Hoe ouder een asbestdak, hoe meer asbestvezels vrijkomen door (natuurlijke) verwering. Het is daarom verstandig om uw asbestdak te vervangen. 

Gaat u uw asbestdak vervangen? Dan gelden deze regels:

Kan asbest blijven zitten: asbestbeheersplan

Blijkt uit het asbestinventarisatierapport dat asbest nog goed vastzit in een ander materiaal in een gebouw, zoals in niet verweerd cement? En zijn er geen sloop- of renovatieplannen? Als het niet makkelijk kan beschadigen, is het meestal veilig genoeg. Dan komen er geen asbestvezels vrij en kan het asbestmateriaal blijven zitten. Wel is het verstandig als de gebouweigenaar mogelijke gevaren voor werknemers in kaart brengt en evalueert. Bijvoorbeeld in een asbestbeheersplan. Zodat helemaal duidelijk is hoe het gebouw veilig kan worden gebruikt.

De gemeente of omgevingsdienst informeert en handhaaft

Uw gemeente of omgevingsdienst kan zelf extra regels hebben. Vraag het daarom altijd na bij uw gemeente of omgevingsdienst.

De gemeente of omgevingsdienst kan u een boete geven of met een dwangsom dwingen om uw asbestdak te verwijderen. Dat geldt als uw asbestdak al erg beschadigd is.