De belangrijkste asbestregels

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Mensen die met asbestvezels in aanraking komen kunnen ernstig ziek worden. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest.

Asbest zit in veel verschillende producten

Asbest kan in allerlei materialen of producten zitten die voor 1994 zijn gemaakt. Bijvoorbeeld in:

  • cement;
  • kachels;
  • vloerzeil;
  • warmhoudplaatjes.

Asbest is een natuurlijk mineraal. Het komt soms voor als verontreiniging in bepaalde grondstoffen, zoals talkpoeder.

Er zijn nog steeds landen waar asbest wordt verwerkt in producten. Let hierop als u via een website rechtstreeks producten uit andere landen bestelt. Wilt u zeker weten of ergens asbest in zit? Laat dan een inventarisatierapport opmaken door een gecertificeerd asbestbedrijf. Lees ook het stappenplan asbest als u asbest heeft ontdekt.

Uw asbestdak vervangen

Hoe ouder een asbestdak, hoe meer asbestvezels vrijkomen door (natuurlijke) verwering. Het is daarom verstandig om uw asbestdak te vervangen. 

Gaat u uw asbestdak vervangen? Dan gelden deze regels:

Maak een asbestbeheersplan als asbest kan blijven zitten

Blijkt uit het asbestinventarisatierapport dat asbest nog goed vastzit in een ander materiaal in een gebouw, zoals in niet verweerd cement? En zijn er geen sloop- of renovatieplannen? Als het niet makkelijk kan beschadigen, is het meestal veilig genoeg. Dan komen er geen asbestvezels vrij en kan het asbestmateriaal blijven zitten. Wel is het verstandig als de gebouweigenaar mogelijke gevaren voor werknemers in kaart brengt en evalueert. Bijvoorbeeld in een asbestbeheersplan. Zodat helemaal duidelijk is hoe het gebouw veilig kan worden gebruikt.

De gemeente of omgevingsdienst informeert en handhaaft

Uw gemeente of omgevingsdienst kan zelf extra regels vaststellen. Vraag daarom altijd naar de regels rondom asbest bij uw gemeente of omgevingsdienst. De gemeente of omgevingsdienst kan u een boete geven of met een dwangsom dwingen om uw asbestdak te verwijderen. Dat geldt als uw asbestdak al erg beschadigd is.