Asbest

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Kan ik subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Als bedrijf kunt u gebruikmaken van 2 subsidieregelingen om asbestdaken te verwijderen. Particulieren kunnen alleen gebruik maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. 

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt sinds 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling is in 2016 € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond).

Provinciale subsidieregeling verwijdering asbest voor agrariërs

In 10 provincies kunnen agrariërs gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen. De regeling loopt tot 1 november 2016.

De Rijksoverheid. Voor Nederland