Kan ik subsidie krijgen om mijn asbestdak te verwijderen?

De landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is per 15 december 2018 gesloten. Mogelijk kunt u bij uw gemeente of provincie een subsidie aanvragen.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gesloten

Tot 15 december 2018 was het mogelijk om gebruik te maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Het plafond van het totale subsidiebudget van € 75 miljoen is bereikt. 

Nieuw fonds vervangt subsidieregeling

De subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is per 15 december 2018 gesloten omdat het budget van € 75 miljoen is bereikt. U kunt hierdoor geen subsidieaanvraag meer indienen. Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het saneren van hun asbestdak wordt in 2020 een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden. Dit fonds stelt minder draagkrachtige particuliere dakeigenaren in staat een lening af te sluiten voor het saneren van hun asbestdak.

Extra asbestsubsidies via gemeente of provincie

Neem contact op met uw gemeente of de provincie om te informeren of er een plaatselijke of provinciale subsidie is.