Asbest

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Kan ik subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Als bedrijf kunt u gebruikmaken van 2 subsidieregelingen om asbestdaken te verwijderen. Particulieren kunnen alleen gebruik maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. 

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt sinds 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling is in 2017 € 25 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond).

De Rijksoverheid. Voor Nederland