Kan ik subsidie krijgen om mijn asbestdak te verwijderen?

Ja, iedereen kan de landelijke subsidie aanvragen. Uw gemeente en provincie kunnen ook nog een subsidie voor u hebben.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Sinds 1 januari 2016 is er de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. De regeling loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Alle particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden komen ervoor in aanmerking. Voorwaarde is dat u de asbestsanering laat doen door een gecertificeerd asbestbedrijf. Lees ook de andere subsidievoorwaarden op de website van de RvO.

Extra asbestsubsidies via gemeente of provincie

Neem contact op met uw gemeente om te informeren of er een plaatselijke subsidie is.

Of u via uw provincie een asbestsubsidie kunt aanvragen, ziet u op Asbestvanhetdak.nl. Of neem rechtstreeks contact op met uw provincie.