Kan ik subsidie krijgen om mijn asbestdak te verwijderen?

De landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is per 15 december 2018 gesloten. Mogelijk kunt u bij uw gemeente of provincie een subsidie aanvragen.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gesloten

Tot voor kort was het mogelijk om gebruik te maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Het plafond van het totale subsidiebudget van € 75 miljoen is bereikt. Daarom worden er geen aanvragen meer behandeld. 

Nieuw fonds moet subsidieregeling vervangen

De subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is per 15 december 2018 gesloten omdat het budget van € 75 miljoen is bereikt. U kunt hierdoor geen subsidieaanvraag meer indienen. De Rijksoverheid bekijkt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de provincies, gemeenten, en banken of er een fonds kan komen in plaats van de subsidieregeling.

Extra asbestsubsidies via gemeente of provincie

Neem contact op met uw gemeente of de provincie om te informeren of er een plaatselijke of provinciale subsidie is.