Kan ik subsidie krijgen om mijn asbestdak te verwijderen?

Ja, iedereen kan de landelijke subsidie aanvragen. Uw gemeente en provincie kunnen ook nog een subsidie voor u hebben.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Er is een landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. De regeling loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Alle particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden komen ervoor in aanmerking. Voorwaarde is dat u de asbestsanering laat doen door een gecertificeerd asbestbedrijf. Lees ook de andere subsidievoorwaarden op de website van de RvO.

Extra asbestsubsidies via gemeente of provincie

Neem contact op met uw gemeente of de provincie om te informeren of er een plaatselijke of provinciale subsidie is.