Opvang asielzoekers in de regio

Het merendeel van de vluchtelingen wordt opgevangen door landen in de regio’s van herkomst.  Als de situatie verbetert in hun land van herkomst keren ze eenvoudiger terug.

De Nederlandse overheid en de Europese Unie (EU) zetten in op versterking van veilige opvang in de regio. Het kost tijd om dat te organiseren. Ook is er veel geld nodig zodat veilige regio's de vluchtelingen op kunnen vangen. 

Versterking opvang combineren met hervestiging

Versterking van opvang in de regio moet worden gecombineerd met de mogelijkheid tot hervestiging van vluchtelingen naar Europa. Dit als aanvulling op de regionale veilige opvang. Deze plannen worden uitgevoerd. 

Een belangrijk voorbeeld zijn de afspraken met Turkije. Kern van de afspraken is dat alle personen die vanuit Turkije in Griekenland aankomen worden teruggestuurd naar Turkije. Voor iedere Syriër die wordt teruggestuurd naar Turkije, neemt de EU een (andere) Syrische vluchteling vanuit Turkije over.

Het doel is om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek over zee naar Griekenland maken. Dit doorbreekt ook de aanpak van mensensmokkelaars die geld verdienen aan deze gevaarlijke oversteek. Verder is op deze manier de komst van asielzoekers beter onder controle te houden.

De EU gaat organisaties in Turkije helpen met de opvang van vluchtelingen. Dit is een ander belangrijk onderdeel van de afspraken. Voor deze hulp is geld beschikbaar.

Samenwerking EU-lidstaten

De Nederlandse overheid wil dat lidstaten elkaar ondersteunen bij de opvang van asielzoekers en behandeling van de asielaanvragen. Het gaat om asielaanvragen die in de EU worden ingediend. Hierdoor zal de instroom in Nederland beter onder controle zijn.