Opvang asielzoekers in de regio

De regio’s waar asielzoekers vandaan komen moeten zorgen voor veilige opvang. Steden en opvangcentra in deze regio’s vangen nu al miljoenen asielzoekers op. Als de situatie dan verbetert in hun land van herkomst kunnen ze eenvoudiger terugkeren.

Dat wil de Nederlandse overheid en de Europese Unie (EU). Maar het kost tijd om dat te organiseren. Ook zijn grote investeringen nodig voordat veilige regio’s genoeg mogelijkheden hebben om alle asielzoekers op te vangen.

Versterking opvang combineren met hervestiging

Versterking van opvang in de regio moet worden gecombineerd met de mogelijkheid tot hervestiging van vluchtelingen naar Europa. Dit als aanvulling op de regionale veilige opvang. Dergelijke initiatieven vinden plaats.

Een belangrijk voorbeeld zijn de afspraken die met Turkije zijn gemaakt. Kern van de afspraken is dat alle personen die vanuit Turkije in Griekenland aankomen worden teruggestuurd naar Turkije. Voor iedere Syriër die wordt teruggestuurd naar Turkije, neemt de EU een (andere) Syrische vluchteling vanuit Turkije over.

Het doel is om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek over zee naar Griekenland maken. Dit doorbreekt ook de aanpak van mensensmokkelaars die geld verdienen aan het organiseren van deze gevaarlijke oversteek. Verder is op deze manier de komst van asielzoekers te beheersen en controleren.

De EU gaat organisaties in Turkije helpen met de opvang van vluchtelingen. Dit is een ander belangrijk onderdeel van de afspraken. Voor deze hulp is geld beschikbaar.

Gelijke verdeling onder lidstaten

De Nederlandse overheid wil een gelijke verdeling onder de lidstaten van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvragen. Het gaat om asielaanvragen die in de EU worden ingediend. Hierdoor zal de instroom in Nederland beter beheersbaar zijn. Dat is niet eenvoudig, maar er zijn al eerste belangrijke stappen gezet.